econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder
image1
econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder econder
image2

image3

DuYURu

İkinci Uluslararası ECONDER iktisat İşletme ve Sosyal Bilimler Kongremiz Corona Virüsü hakkında YÖK'ün almış olduğu karara istinaden ileriki bir tarihe ertelenemiştir.
Due to the Covid-19 epidemic in the world, we regret to inform you that 2nd ECONDER 2020 Conference that would be held in Kastamonu between 10-12 April 2020 is postponed to a later date in 2020. We will get in touch with you about the date and developments.


Hoş Geldiniz

Değerli bilim insanları; Econder 2020 II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi'ni 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde Kastamonu'da yapılacaktır. 

Econder ailesi olarak, uluslararası düzeyde düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye'nin akademik çalışmalar platformuna katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda etkinlikte lisans düzeyindeki genç araştırmacılardan, akademik hayatın en son aşamasına kadar yükselmiş başarılı bilim insanlarını ve adaylarını bir araya getirmeyi amaçlamaktayız.

Kongremize 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılım sağlayacaktır.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarında özgün çalışmalara açık olan kongremiz uluslararası standartlarda olup akademik teşvik ve yeni doçentlik başvuru kriterlerine uygun statüdedir.

Kongremizde sunulan bildiri özetleri ISBN'li özet kitabında, tam metinler ise ISBN'li tam metin kitabına e-kitap olarak yayımlanacaktır.

Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programında taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçme şartıyla ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayınlanacaktır.Kongrede sunulan bildiriler için;

  Econder International Academic Journal 

 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi [itobiad] 

 dergilerinde (hakemlik sürecinden geçmek şartıyla) yayın imkanı sağlanacaktır.


Ayrıca uluslararası yayınevi olan; HIPERLINK (www.hiperlink.com.tr) işbirliği ile kitap bölümü yayınlama imkanı (yayınevi ücretleri daha sonra açıklanacaktır) sağlanacaktır.

Görüşmek dileğiyle.Kongre Takvimi

02/04/2020

Özet gönderme son tarihi

08:00 - 00:00

02/04/2020

Özet gönderme son tarihi

08:00 - 00:00

01/01/2020-03/04/2020

Ücret gönderimi için son tarihi

08:00 - 00:00

01/01/2020-03/04/2020

Ücret gönderimi için son tarihi

08:00 - 00:00

17/04/2020

özetlerin E-kitap olarak yayınlanması

08:00 - 00:00

17/04/2020

özetlerin E-kitap olarak yayınlanması

08:00 - 00:00

30/04/2020

Tam metin gönderme son tarihi

08:00 - 00:00

30/04/2020

Tam metin gönderme son tarihi

08:00 - 00:00

07/05/2020

Tam metin bildirilerin E-kitap olarak yayınlanması

08:00 - 00:00

07/05/2020

Tam metin bildirilerin E-kitap olarak yayınlanması

08:00 - 00:00


Bize Ulaşın

Bize mesaj atın!

Bize WhatsApp Üzerinden Ulaşın

Econder 2020

Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Emirler Köyü/ Merkez/Kastamonu Merkez/Kastamonu, Türkiye

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00


Econder 2020


WELCOME

Distinguished scientists; Econder 2020 II. International Congress of Economics, Business and Social Sciences will be held on 10-12 April 2020 in Kastamonu University.

Econder as a family, we aim to contribute to Turkey's academic work platform at the international level and will organize the congress we organize. In this direction, we aim to bring together successful scientists and candidates, who have risen from the undergraduate level to the last stage of academic life.

Invited speakers from 6 different countries will participate in the congress.

Our congress, which is open to original studies in all fields of Social Sciences and Humanities, has international standards and is in accordance with the criteria of academic promotion and new associate professorship.

Abstracts presented in our congress will be published in ISBN abstract book and full texts will be published in ISBN full text book as e-book.

The presentation language of the congress is Turkish and English. All abstracts and full-text papers that will be presented at the congress will be scanned in the plagiarism program and will be included in the arbitration process. It will be published as an e-book with the ISBN number provided that the referee has passed through the process.


For the papers presented in the congress;

   Econder International Academic Journal

  Journal of Humanities and Social Sciences Research [itobiad]

  Publication will be provided in the journals (provided that they pass the referee process).


Also an international publishing house; With the collaboration of HIPERLINK (www.hiperlink.com.tr), the possibility of publishing a book section (dividend fees will be explained later) will be provided.


Hope to see you.


Event Calendar

02/04/2020

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION

08:00 - 00:00

02/04/2020

DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION

08:00 - 00:00

01/01/2020-03/04/2020

DEPOIİT OF PARTICIPATION FEES

08:00 - 00:00

01/01/2020-03/04/2020

DEPOIİT OF PARTICIPATION FEES

08:00 - 00:00

17/04/2020

ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE OF ABSTRACTS AND PUBLICATION OF ABSTRACT BOOKLET AS E-BOOK

08:00 - 00:00

17/04/2020

ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE OF ABSTRACTS AND PUBLICATION OF ABSTRACT BOOKLET AS E-BOOK

08:00 - 00:00

30/04/2020

DEADLINE FOR SUBMISSION OF FULL TEXTS

08:00 - 00:00

30/04/2020

DEADLINE FOR SUBMISSION OF FULL TEXTS

08:00 - 00:00

07/05/2020

DEADLINE FOR SUBMISSION OF PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE SYMPOSIUM BOOK AND PUBLICATION AS E-BOOK

08:00 - 00:00

07/05/2020

DEADLINE FOR SUBMISSION OF PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE SYMPOSIUM BOOK AND PUBLICATION AS E-BOOK

08:00 - 00:00


Contact Us

Send Question!

Contact Us

CONTACT US VIA WHATSAPP

Econder 2020

Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Emirler Köyü/ Merkez/Kastamonu Merkez/Kastamonu, Türkiye