I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi

For English

Paper Rules


 

 1. Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dillerinden biri olabilir.
 2. Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en az 150, en fazla 300 kelime olmalıdır.
 4. Son başvuru tarihlerinden sonra gönderilecek bildiri özetleri ve bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Bildiri metinleri 15 sayfayı geçmemelidir.
 6. Bildirilerin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden  Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract) bulunacaktır. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalı aynı şekilde elde edilen bulguların değerlendirildiği bir “Sonuç” bölümü ile de bitirilmelidir.
 7. Yazılar üsten 2,5 cm,  alttan, sağ ve soldan 2 cm, üst bilgi 1 cm ve alt bilgi 0,4 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanan A4 ebadındaki sayfalara yazılır.
 8. Ana metin 11 punto, Türkçe ve İngilizce özetler, Dipnotlar ve Kaynakça 10 punto Times New Roman harf karakterinde 1,5 satır aralığından oluşur. Paragraflar ve kaynakça ikinci satır girintisi 1,25 cm olmalıdır.
 9. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.
 10. Türkçe makale başlığı büyük harf olmalıdır. İngilizce başlığın, Özet, Anahtar Kelimeler, Abstract ve Keywords sözcüklerinin de sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.
 11. Tablo, şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli, bunların isimlendirilmelerindeki her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalı ve tablo başlığı italik olmalıdır. Başlık ve içerik yazıları ise 10 punto olmalıdır.
 12. Metin içinde üç satırı geçen blok alıntılar “tırnak” içinde italik 10 punto, soldan satır girintisi 1,25  sağdan 0,5 cm olmalıdır.
 13.  Gönderilen çalışmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) dil bilgisi imla kuralları geçerlidir.
 14. Gönderilen yazılarda, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde yaygın olan APA  stili kullanılmalıdır.
 15. Bildiri özetleri kabul edilse bile, kurallara göre yazılmamış bildiriler basıma alınmayacaktır.
 16. Bildirilerle ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir.